Gedragscode draagt bij aan eenduidige informatie over peutermelk

 

De VNFKD Gedragscode reclame zuigelingenvoeding heeft ook een positief effect op de etikettering van peutermelk, bestemd voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Dit blijkt uit een rapport van de NVWA over de handhaving van etikettering en reclame voor peutermelk dat op 21 maart is gepubliceerd.

Leden van de VNFKD laten etiketten, websites en andere uitingen over zuigelingenvoeding controleren door de Keuringsraad KOAG/KAG. Deze onafhankelijke keuringsinstantie ziet toe op de naleving van de Gedragscode reclame zuigelingenvoeding. Hoewel peutermelk strikt genomen niet onder de reikwijdte van deze Gedragscode valt, betrekken de meeste fabrikanten de afspraken uit de Gedragscode ook op peutermelk.

De producenten, verenigd in de VNFKD, streven er naar ouders zo goed mogelijk te informeren over hun producten voor baby’s en kinderen. De inzet van de VNFKD-Gedragscode reclame zuigelingenvoeding draagt op een goede wijze bij aan de vraag welke informatie wel en niet is toegestaan op de verpakkingen van voedingsproducten voor baby’s en kinderen.

Over Keuringsraad KOAG/KAG
De Keuringsraad KOAG/KAG is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beoordelen van gezondheidsclaims en medische claims.