Statement VNFKD inzake klachten foodwatch over zuigelingenvoeding d.d. 31 juli 2017

Statement

“De VNFKD hanteert sinds juli 2016 een Gedragscode reclame zuigelingenvoeding. Leden van de VNFKD kunnen hun etiketten, websites en andere productuitingen laten toetsen aan deze code door de Keuringsraad KOAG/KAG. Deze onafhankelijke keuringsinstantie verleent een toelatingsnummer, indien de uiting voldoet aan de Gedragscode reclame zuigelingenvoeding.

In de Gedragscode is duidelijk opgenomen dat de presentatie van zuigelingenvoeding in een webshop gepaard moet gaan met een afbeelding van de verpakking én dat alle informatie die op het desbetreffende etiket vermeld staat, zichtbaar moet zijn. De VNFKD heeft onlangs haar Gedragscode reclame zuigelingenvoeding als Bijzondere Reclame Code aangemeld bij de Reclame Code Commissie. Daarmee wordt de Gedragscode in de nabije toekomst voor elke aanbieder van zuigelingenvoeding bindend

De producenten, verenigd in de VNFKD, streven er naar ouders zo goed mogelijk te informeren over hun producten voor baby’s en kinderen. De VNFKD wil met de inzet van de Gedragscode ondersteuning bieden aan de vraag welke informatie wel en niet is toegestaan op de verpakkingen van voedingsproducten voor baby’s en kinderen. Dat geldt dus ook voor verkoop via een webshop. De leden van de VNFKD zullen, voor zover dit mogelijk en bekend is, de aanbieders op webshops attenderen op de verplichting om alle informatie die zichtbaar is op een etiket, ook bij een aanbod via de webshop zichtbaar te maken.

Wanneer een persoon of organisatie toch van mening is dat er sprake is van onjuiste of misleidende productinformatie, dan hoopt de VNFKD dat zij daar op aangesproken wordt, zodat zij met haar leden en met derde partijen contact kan opnemen. Uiteraard is het altijd mogelijk een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

Over Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad KOAG/KAG is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het preventief beoordelen van reclame-uitingen en gezondheidsclaims en medische claims. “