Codex bijzondere voeding

De Codex Alimentarius is een verzameling van internationale normen, standaarden en richtlijnen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. De Codex Alimentarius Commission (Codex/CAC) is een internationaal forum waaraan door zo'n 186 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.

De Codex is een VN-organisatie, onder de vlag van zowel de FAO (Internationale Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In Nederland valt de verantwoordelijkheid voor de deelname aan dit internationale forum deels onder het ministerie van Economische Zaken en deels onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)

De 'Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses', afgekort tot CCNFSDU, is één van de Codex comités en behandelt de richtlijnen en standaarden die betrekking hebben op voeding en voedingsmiddelen voor speciaal voedingskundig gebruik. Hieronder vallen onder andere zuigelingenvoeding, babyvoeding en dieetvoeding. De relevante richtlijnen en standaarden zijn te vinden op de website van de Codex Alimentarius.