Claims bijzondere voeding

 

Claims op bijzondere voeding (andere dan zuigelingenvoeding)

Met een claim wordt bedoeld elke boodschap of aanduiding die niet verplicht is op grond van de wetgeving (zoals teksten, illustraties, grafische voorstellingen of symbolen), waarmee de indruk wordt gewekt dat deze voeding bepaalde eigenschappen heeft.

Voor toegelaten claims op bijzondere voeding (zoals: babyvoeding, producten voor gewichtsbeheersing, sportvoeding, ed.) gelden dezelfde Europese regels als voor te gebruiken claims op andere voeding (levensmiddelen). Alleen claims voor volledige zuigelingenvoeding zijn apart geregeld (zie ook: 'Claims op zuigelingenvoeding'). Claims mogen alleen gebruikt worden als aan duidelijke voorwaarden is voldaan. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de claim wetenschappelijk bewezen is.

Is de voeding specifiek bedoeld voor kinderen en, meer specifiek, heeft die betrekking op groei en ontwikkeling van kinderen dan dienen er strikte toelatingsprocedures gevolgd te worden, voordat de claim wettelijk toegestaan kan worden. Deze claims staan bekend als zogenaamde 'artikel-14-claims' (verwijzend naar artikel 14 uit de Claimsverordening).

Is de voeding niet specifiek bedoeld voor kinderen, dan is wettelijk vastgesteld dat claims die op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd volgens een andere procedure moeten worden beoordeeld en toegelaten. Dit betreft in de meeste gevallen zogenaamde 'artikel-13-claims' (verwijzend naar artikel 13 uit de Claimsverordening).

De complexe en strenge wetgeving maakt duidelijk dat zowel de samenstelling en veiligheid van de bijzondere voeding worden geregeld, maar ook de boodschappen of beweringen die over de producten of ingrediënten daarin worden gedaan, zeer nauwgezet zijn en worden vastgelegd.