Kwaliteit en veiligheid Flesvoeding

Volledige zuigelingenvoeding is het enige, door bewerking verkregen voedingsmiddel, dat volledig voorziet in de voedingsbehoeften van baby's (zuigelingen) in de eerste levensmaanden, wanneer zij geen borstvoeding en ook nog geen aanvullende voeding krijgen. Om de gezondheid van deze zuigelingen tijdens deze periode te beschermen, is volledige zuigelingenvoeding het enige product dat op de markt als geschikt wordt aangeboden voor dergelijk gebruik. Opvolgmelk is speciaal bedoeld voor zuigelingen die ook passende aanvullende voeding krijgen. Het vormt het belangrijkste vloeibare bestanddeel van de steeds gevarieerder wordende voeding van deze zuigelingen.

De samenstelling van volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk moet voldoen aan de voedingsbehoeften van gezonde zuigelingen, zoals vastgesteld op grond van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens. De ingrediënten die bij de vervaardiging van deze producten worden gebruikt, zijn aantoonbaar geschikt als voeding voor zuigelingen.

Zuigelingenvoeding moet voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen die op Europees niveau zijn vastgesteld. Vanwege de bijzondere aard van volledige zuigelingenvoeding wordt er specifiek toezicht uitgeoefend door toezichthoudende instanties. Zie voor details de Warenwetregeling zuigelingenvoeding en de Europese richtlijn 2006/141.

Sinds 2-2-2016 geldt eveneens de Delegated Act on IF en FOF (IF (infant formula) / zuigelingenvoeding 0 tot 6 maanden en FOF (follow on formula) / opvolgvoeding 6 – 12 maanden). Deze Delegated Act  (DA) treedt per 22 februari 2020 in werking met uitzondering van de IF en FOF die zijn geproduceerd met eiwit-hydrolysaten. Voor deze laatstgenoemde groep treedt de DA in werking op 22 februari 2021. 

Kwaliteit en veiligheid Babyvoeding

Babyvoeding (vanaf 4 maanden tot 3 jaar) moet vóór alles veilig zijn. Deze veiligheid wordt op verschillende manieren bereikt. Zo moeten de grondstoffen die worden gebruikt veilig zijn. Tijdens de productie worden alle mogelijke maatregelen genomen om een veilig product te maken. En natuurlijk moet babyvoeding veilig in gebruik zijn en dus afgestemd zijn op de mondmotoriek van de baby. Dit houdt in dat producten voor baby's vanaf 4 maanden geen grote of harde stukjes of veel vezels mogen bevatten, aangezien de baby nog geen tandjes heeft en de darmen nog niet volgroeid zijn.

In de Europese en Nederlandse wetgeving worden strenge eisen gesteld aan de hoeveelheid pesticiden, nitraat en andere verontreinigingen, die in babyvoeding mag voorkomen.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, maken alle fabrikanten gebruik van speciaal geteelde en geselecteerde grondstoffen. Dit is nodig, omdat de grondstoffen voor reguliere levensmiddelen vaak niet voldoen aan deze strenge eisen. Zie voor meer details de Warenwetregeling Babyvoeding en de Europese richtlijn 2006/125.