Claims

In zuigelingenvoeding onderscheiden we volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk. De bijzondere aard van deze voeding heeft ervoor gezorgd dat er strenge wetgeving van toepassing is. Deze wetgeving, gebaseerd op Europese regelgeving,  stelt strikte eisen aan onder andere:

  • de samenstelling
  • de voedingswaarde
  • de veiligheid  
  • het gebruik van claims

Met een claim wordt bedoeld elke boodschap of aanduiding die niet verplicht is op grond van de wetgeving (zoals teksten, illustraties, grafische voorstellingen of symbolen), waarin wordt gecommuniceerd dat deze voeding bepaalde eigenschappen heeft. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een informatieblad opgesteld: Etikettering en reclame van zuigenlingenvoeding. Hier vindt u veel informatie over dit onderwerp.

Zuigelingenvoeding

Op de verpakking van volledige zuigelingenvoeding mogen GEEN claims worden vermeld. Zie voor details de Warenwetregeling zuigelingenvoeding en Europese richtlijn 2006/141.

Opvolgmelk

Voor claims op opvolgmelk gelden dezelfde Europese regels als voor claims op andere voeding (levensmiddelen). Claims mogen gebruikt worden als aan duidelijke voorwaarden is voldaan. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de claim wetenschappelijk bewezen is.

Er gelden strikte toelatingsprocedures voor het gebruik van claims die verband houden met de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Om claims op opvolgmelk te mogen gebruiken zullen deze toelatingsprocedures moeten worden gevolgd. Deze claims staan bekend als zogenaamde 'artikel-14-claims' (verwijzend naar artikel 14 uit de Claimsverordening).

Zie voor details de Verordening Voedings- en gezondheidsclaims 1924/2006.