Medische voeding bij koemelkallergie

 

De Jaarlijks worden er rond de 180.000 kinderen geboren, 2-3 % van hen heeft een koemelkallergie. Het immuunsysteem van deze kinderen reageert met een afweerreactie op koemelk in de voeding. Deze kinderen kunnen te maken krijgen met buikpijn, diarree, bloedverlies via de ontlasting, astma-achtige klachten en/of huidklachten. Vaak komen meerdere symptomen tegelijk voor, met groeiachterstand als mogelijk gevolg. De afweerreactie is bij enkele kinderen zo sterk dat zij in shock kunnen raken.

Dieetvoeding voor zuigelingen

De Richtlijn Voedselovergevoeligheid voor de Jeugdgezondheidszorg 2013 is helder: de basisbehandeling van koemelkallergie bestaat uit de eliminatie van koemelkeiwit. Bij een koemelkvrij dieet wordt de standaard zuigelingenvoeding (op basis van koemelk) vervangen door medische voeding: een intensief gehydrolyseerde voeding op wei- of caseïne basis. Of bij een klein deel van de zuigelingen kan, wanneer zij intensief gehydrolyseerde voedingen niet tolereren, een voeding op basis van vrije aminozuren worden ingezet.

Richtlijn koemelkallergie

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft in september 2012 de richtlijn Diagnostiek van Koemelkallergie bij Kinderen in Nederland vastgesteld. De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de NVK en is bestemd voor zowel de ziekenhuizen als voor de consultatiebureaus en huisartsen (eerste lijn). De onderdelen van deze richtlijn die bestemd zijn voor de eerste lijn, worden opgenomen in de JGZ richtlijn Voedselovergevoeligheid voor de jeugdgezondheidszorg.

Voor meer informatie: 

NVK richtlijn koemelkallergie  

JGZ-richtlijn voedselovergevoeligheid