Vergoeding medische voeding

 

Onder de naam dieetpreparaten kunnen medische voedingen op basis van specifieke indicaties vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering. Het Ministerie van VWS bepaalt de voorwaarden voor vergoeding. Deze voorwaarden staan in artikel 2.5 (bijlage 2) van de Regeling Zorgverzekering.

Voor een aanvraag van vergoeding is een Verklaring Dieetpreparaten noodzakelijk. Deze wordt ingevuld door een arts of diëtist. 

De vergoeding van medische voedingen komt ten laste van het verplichte eigen risico.