Medische voeding bij ondervoeding

 

Medische voeding is speciaal samengestelde voeding (bijvoorbeeld drinkvoeding of sondevoeding) en kan de voedingstoestand van ziektegerelateerde ondervoede patiënten verbeteren. 

Er is sprake van ziektegerelateerde ondervoeding bij volwassenen wanneer:

  • iemand van < 65 jaar een BMI (Body Mass Index) heeft kleiner dan 18,5
  • iemand van > 65 jaar een BMI (Body Mass Index) heeft kleiner dan 20
  • iemand onbedoeld meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand, aan gewicht heeft verloren.

Voor ondervoeding bij kinderen worden andere criteria gehandhaafd. Deze kunt u onder andere terugvinden op de website van de Stuurgroep Ondervoeding.

Risicogroepen voor ondervoeding zijn:

  • kwetsbare ouderen
  • chronische zieken
  • oncologische patiënten
  • patiënten die een grote operatie (hebben) ondergaan
  • patiënten met een ernstig trauma

Diagnose en screening vinden plaats met behulp van gevalideerde (screenings) instrumenten. Deze, en veel andere informatiedocumenten, kunt u terugvinden op de website van de Stuurgroep Ondervoeding.

De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) meet jaarlijks zorgproblemen, waaronder ondervoeding.