Samenstelling medische voeding

 

Medische voeding (voeding voor medisch gebruik) is een categorie speciaal bewerkte of samengestelde producten. Ze zijn speciaal samengesteld om te voldoen aan bijzondere voedingsbehoeften van personen met een specifieke ziekte of aandoening. Het doel is om de voedingstoestand van de patiënt te verbeteren of te handhaven.

Categorieën medische voeding

Voeding voor medisch gebruik wordt ingedeeld in drie categorieën:

  • qua voedingswaarde volledige eet- of drinkwaren met een gestandaardiseerde samenstelling, die bij gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant de enige voedingsbron kunnen zijn voor de personen voor wie zij bestemd zijn;
  • qua voedingswaarde volledige eet- of drinkwaren met een aan een specifieke ziekte, aandoening of kwaal aangepaste samenstelling, die bij gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant de enige voedingsbron kunnen zijn voor de personen voor wie zij bestemd zijn;
  • qua voedingswaarde onvolledige eet- of drinkwaren met een gestandaardiseerde of aan een specifieke ziekte, aandoening of kwaal aangepaste samenstelling, die ongeschikt zijn om als enige voedingsbron te dienen.

Voor alle categorieën geldt dat de medische voeding uitsluitend onder medisch toezicht mag worden gebruikt. Dit is vast gelegd in Verordening 609/2013, Voeding voor specifieke groepen. In deze wet zijn tevens eisen opgenomen die ingaan op de samenstelling van de voedingen. Van de samenstelling mag worden afgeweken indien dit noodzakelijk is om aan de voedingsbehoefte van de specifieke doelgroep te voorzien. Ook wordt de samenstelling van (nieuwe) producten gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.