Prestatie-indicator ondervoeding

 

Ondervoeding in basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij patiënten; gewichtsverlies en/of ondervoeding zijn geassocieerd met lagere respons op therapie, een grotere kans op complicaties, langzamer herstel en een kortere levensverwachting. Daarom is het belangrijk om ondervoede patiënten zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen.

Vanwege de grote prevalentie en impact van ondervoeding heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sinds 2007 in de basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen ondervoeding opgenomen. Van 2007 tot 2013 was de prestatie-indicator screening op ondervoeding voor ziekenhuizen opgenomen, in 2008 is de prestatie-indicator uitgebreid met de behandeling van ondervoeding. Ook is in 2008 de groep kinderen toegevoegd aan de prestatie-indicator.

De inspectie vraagt vanaf 2013 niet meer apart de resultaten op van screening op ondervoeding bij volwassenen in de kliniek, maar deze screening blijft natuurlijk wel noodzakelijk voor de verplichte aanlevering van de resultaten ten aanzien van de behandeling van ondervoeding. Ziekenhuizen wordt gevraagd voor de ondervoede groep welk percentage van deze groep patiënten op de vierde dag de eiwitbehoefte haalt (en voor kinderen ook de energiebehoefte).

In de basisset kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen 2013 is ook de nieuwe indicator 'screening op ondervoeding op de polikliniek'. Deze indicator richt zich in 2013 op screening van volwassen patiënten die poliklinisch een preoperatief anesthesiologisch onderzoek ondergaan. Bij deze patiëntengroep met een hoog risico op ondervoeding is adequate behandeling in een vroeg stadium extra belangrijk.

Het probleem van ziektegerelateerde ondervoeding in ziekenhuizen is al jaren bekend. De prevalentie is hoog (20-40 procent bij volwassenen en kinderen) en zonder systematische screening wordt slechts de helft van de ondervoede patiënten als zodanig herkend en hiervoor behandeld. De gevolgen van ondervoeding zijn in een veelheid van wetenschappelijk onderzoek beschreven: ondervoeding kan onder meer leiden tot vertraagde wondgenezing, verhoogde postoperatieve morbiditeit, verlengde ligduur en zelfs vroegtijdig overlijden. Deze factoren leiden tot een toename van de kosten van gezondheidszorg.

Aanvullende informatie over de prestatie indicatoren ondervoeding en de handleiding is te vinden op de website van de Stuurgroep Ondervoeding.