Regelgeving bijzondere voeding

 

Vanaf 20 juli 2016 is de  Verordening Food for Special Groups (FSG-Verordening) van kracht. Deze vervangt de zogenaamde Parnuts Verordening. Op grond van de FSG-Verordening is ook een aantal zogenaamde gedelegeerde handelingen (Delegated Acts, Verordeningen met rechtstreekse werking) vastgesteld.  

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127
De Delegated Act on Infant Formula en Follow on Formula (zuigelingenvoeding 0 tot 6 maanden en opvolg-zuigelingenvoeding 6 – 12 maanden) is per 22 februari 2020 in werking getreden met uitzondering van de Infant Formula en Follow on Formula die zijn geproduceerd met proteïne hydrolysaten. Voor deze laatstgenoemde groep treedt de Delegated Act in werking op 22 februari 2021. Zie: wijzigingen per 22 februari 2020.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128
De Delegated Act on FSMP's (Food for special medical purposes, medische voeding) is per 22 februari 2019 in werking getreden, met uitzondering van de regels over infant FSMP's. Voor deze laatstgenoemde groep is de DA in werking getreden per 22 februari 2020. Zie: wijzigingen per 22 februari 2020.

In verband met het in werking treden van de FSG-Verordening en de gedelegeerde handelingen is per 20 juli 2016 het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016 in werking getreden. In dit besluit wordt geregeld dat bij overtreding van voorschriften uit de Verordening bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Ook is een aantal bepalingen opgenomen in verband met de inwerkingtreding en overgangsregelingen van de Verordening en de gedelegeerde handelingen.

Wijzigingen per 22 februari 2020

Vanaf 22 februari 2020 gelden er in Europa nieuwe regels voor zuigelingenvoeding voor 0-12 maanden en voor voeding voor medisch gebruik voor 0-12 maanden. De samenstellingseisen zijn aangepast op basis van wetenschappelijke inzichten. Deze aangepaste samenstellingseisen leiden tot wijzigingen in de voedingswaardetabel en (kleine) wijzigingen in de lijst van ingrediënten. Daarnaast zijn de regels voor vermeldingen over lactose en voedings- en gezondheidsclaims op de etiketten aangescherpt.

Tabel Nieuwe EU regelgeving