Regelgeving bijzondere voeding

Vanaf 20 juli 2016 is de  Verordening Food for Special Groups (FSG-Verordening) van kracht. Deze vervangt de zogenaamde Parnuts Verordening. Op grond van de FSG-Verordening is ook een aantal zogenaamde gedelegeerde handelingen (Delegated Acts, Verordeningen met rechtstreekse werking) vastgesteld.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127

Op 2 februari 2016 is de Delegated Act on Infant Formula en Follow on Formula (zuigelingenvoeding 0 tot 6 maanden en opvolg-zuigelingenvoeding 6 – 12 maanden) officieel gepubliceerd. Deze Delegated Act  (DA) treedt per 22 februari 2020 in werking met uitzondering van de Infant Formula en Follow on Formula die zijn geproduceerd met proteïne hydrolysaten. Voor deze laatstgenoemde groep treedt de Delegated Act in werking op 22 februari 2021.

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 

De Delegated Act on FSMP's (Food for special medical purposes, medische voeding) is eveneens op 2 februari 2016 officieel gepubliceerd. Deze treedt per 22 februari 2019 in werking, met uitzondering van de regels over infant FSMP's. Voor deze laatstgenoemde groep treedt de DA in werking per 22 februari 2020.

In verband met het in werking treden van de FSG-Verordening en de gedelegeerde handelingen is per 20 juli 2016 het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016 in werking getreden. In dit besluit wordt geregeld dat bij overtreding van voorschriften uit de Verordening bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Ook is een aantal bepalingen opgenomen in verband met de inwerkingtreding en overgangsregelingen van de Verordening en de gedelegeerde handelingen.

schematisch overzicht regelgeving

Dit schematisch overzicht komt uit een nieuwsbrief van VMT en is opgesteld door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt bovenstaande informatie downloaden door op de afbeelding te klikken.