Productie bijzondere voeding

Producten voor bijzondere voeding zijn vaak voor de meest kwetsbare consumenten in de samenleving bedoeld, zoals voor (gezonde of zieke) baby's, jonge kinderen en ouderen. Vandaar dat deze producten op zeer zorgvuldige wijze worden geproduceerd. De producten worden onderworpen aan strikte hygiëne-, veiligheid- en kwaliteitsstandaarden gedurende alle fases van de productie en daarnaast zijn er specifieke regels voor de gebruikte bronnen en de traceerbaarheid van de ingrediënten, zoals granen, fruit, groenten en vlees.

Voor zuigelingen- en babyvoeding geldt dat conserveermiddelen, kleurstoffen en zoetstoffen niet zijn toegelaten. De wetgeving verplicht het gebruik van speciaal gecontroleerde agrarische grondstoffen en er zijn zeer strikte normen voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Indien van toepassing, worden de producten geproduceerd in een koemelkvrije omgeving en verpakt onder beschermende atmosfeer. De producten worden onderworpen aan de meest strikte standaarden en deze regelgeving worden regelmatig herzien, wanneer nieuwe wetenschappelijke inzichten hiervoor aanleiding geven. Fabrikanten van bijzondere voedingen passen deze standaarden en regels ten alle tijden nauwgezet toe.