Samenstelling sportvoeding

Sportvoeding wordt gezien als onderdeel van de categorie: Producten voor bijzondere voeding.

In de Europese richtlijn voor Producten voor bijzondere voeding wordt in bijlage 1 specifiek deze voeding omschreven als: 'voeding die is afgestemd op grote spierinspanning, vooral voor sportbeoefenaars'. Hoewel in deze bijlage 1 wordt aangegeven dat er voor sportvoeding een aparte richtlijn met bijzondere bepalingen zal worden vastgesteld voor sportvoeding, is dit niet gebeurd.

Er zijn dus momenteel geen specifieke samenstellingseisen voor sportvoeding. Wel moet uiteraard sportvoeding voldoen aan de (algemene) regels voor Producten voor bijzondere voeding en ook aan de algemene regels die gelden voor alle levensmiddelen, zoals etiketteringsregels.

De Europese richtlijn voor Producten voor bijzondere voeding is in Nederland omgezet in het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding