Facts & figures

In opdracht van VNFKD verzamelt het Centraal Bureau voor Statistiek jaarlijks een aantal gegevens verzameld over onze branche. Dit heeft geresulteerd in onderstaande maatwerkrapporten.