VNFKD: positieve resultaten NVWA-inspectie etikettering zuigelingenvoeding

 

VNFKD is verheugd dat de zelfregulering via de VNFKD-Gedragscode reclame zuigelingenvoeding goed werkt. Dit wordt duidelijk uit de recente inspectieresultaten van de NVWA over etikettering zuigelingenvoeding. De NVWA stelt dat 74% voldeed aan de regels, een flinke verbetering ten opzichte van de resultaten in 2015. Het merendeel van de overtredingen was volgens de NVWA zodanig dat de kans op misleiding van de consument gering is.

Sinds medio 2016 hanteert de VNFKD een Gedragscode reclame zuigelingenvoeding voor haar leden. Deze Gedragscode is in 2018 ook opgenomen in de Reclame Code Voedingsmiddelen die algemeen van kracht is. Bedrijven kunnen uitingen inzake (opvolg)zuigelingenvoeding bij de Keuringsraad KOAG/KAG voorleggen voor een preventieve toets aan de VNFKD-Gedragscode. De Keuringsraad kan vervolgens een toelatingsnummer verlenen. Dit systeem van zelfregulering blijkt goed te werken. De VNFKD blijft zich dan ook actief inzetten voor een optimaal gebruik van deze gedragscode.

 

NVWA inspectieresultaten 2019 Etikettering van zuigelingenvoeding