VNFKD: goede beschikbaarheid medische voeding en baby- en kindervoeding

Zowel voor medische voeding als voor kindervoeding verwachten onze leden dat er voldoende producten beschikbaar zullen zijn om aan de vraag te voldoen tijdens de corona-crisis (met de kennis van dit moment).

Medische voeding

Voor de bedrijven die medische voeding leveren heeft de kwaliteit en beschikbaarheid de allerhoogste prioriteit. Daarom draaien de productiebedrijven en logistieke afdelingen al geruime tijd op maximale kracht om aan de wereldwijd toegenomen behoefte aan m.n. een aantal specifieke varianten te kunnen voldoen. Onze leden werken met man en macht om alle klanten te beleveren en met advies ter zijde te staan. Waar nodig ondersteunen de VNFKD leden elkaar. Het grote gezamenlijke belang is dat iedere patiënt gevoed kan worden met de optimale (medische) voeding en dat zorgverleners de ondersteuning krijgen die nodig of gewenst is.

Sondevoeding

Onze hoogste prioriteit is het waarborgen van de kwaliteit en het garanderen van de beschikbaarheid van sondevoeding. Op dit moment bestaan er geen structurele leveringsproblemen van sondevoedingen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de beschikbare voedingen en vragen klanten om de vraag te baseren op daadwerkelijk extra voorziene consumptie en niet te bestellen voor voorraadvorming.

Wij wijzen erop dat er ook voldoende andere energie- en/ of eiwitrijke varianten beschikbaar zijn, waarover de bedrijven kunnen adviseren. Bedrijven werken daarin graag samen met health care professionals (hcp’ers) om tot een zo optimaal mogelijk alternatief te komen. Op deze manier voorzien wij dat wij alle instellingen naar behoren kunnen blijven bedienen voor zover er geen andere onvoorziene omstandigheden bijkomen.

Voedingspompen en toedieningsmaterialen

Volgens onze informatie zijn er op dit moment voldoende pompen in de markt om aan de vraag te voldoen. Wij adviseren ieder ziekenhuis indien nodig pompen bij hun bestaande leveranciers te bestellen. Mochten er instellingen zijn die toch over moeten op een andere voedingspomp dan gebruikelijk dan zijn alle fabrikanten in staat materiaal aan te leveren om ook de pomp te kunnen bedienen of dit via de telefoon toe te lichten.

Wat betreft toedieningsmaterialen voor sondevoeding verwachten onze leden geen leveringsissues voor zover er geen verder onvoorziene omstandigheden optreden.

Drinkvoeding

Er is een ruim assortiment drinkvoeding op de Nederlandse markt. Onze leden bevestigen dat er voldoende drinkvoeding geproduceerd wordt. Ook hier wordt rekening gehouden met mogelijk tijdelijk niet kunnen leveren van een bepaalde (smaak) drinkvoeding. Hiervoor zijn ruim voldoende alternatieven beschikbaar. Wij adviseren hcp’ers om de alternatieven te bekijken en te beoordelen. Bedrijven werken daarin graag samen met hcp’ers om tot een zo optimaal mogelijk alternatief te komen. Ook hier geldt dat wij voorzien dat wij op deze manier alle instellingen naar behoren kunnen blijven bedienen.

Baby- en kindervoeding (0 tot 4 jaar)

Onze leden verwachten voldoende baby- en kindervoeding te kunnen leveren, indien consumenten hun gebruikelijke aankoopgedrag handhaven. Aandachtspunt is dat er hier en daar wordt gehamsterd. Dat kan tot tijdelijke problemen leiden, die zo snel mogelijk weer worden opgelost.

Voor vragen over specifieke producten en leveringen verwijzen wij naar de individuele fabrikanten.